Loading...

Historien om Bedriftsenteret

Hjem / Historien om Bedriftsenteret

nilsen-355x460 Vår historie begynner en gang tidlig på 1980-tallet. I 1982 begynte planleggingen av et «drivhusprosjekt» der man forsøkte å skape bedre vilkår for etablering av nye virksomheter. Man vurderte oppstart i lokalene til Viking Askim A/S, men dette ble skrinlagt etter en viss tid. Arbeidet fortsatte med stiftelsen av Askim Bedriftsenter A/S i februar 1986.

Prosjektet var unikt da det ble satt i gang, og impulser ble hentet fra «drivhusprosjekter» i utlandet. Fylkesmannen i Østfold påpekte på dette tidspunkt at det var det første skikkelige forsøk på næringsutvikling i Østfold.

«Askim har etter mønster fra USA og Nederland fått landets første bedriftsenter»
Aftenposten 29.oktober 1986.

Selskapet startet med en aksjekapital på 750.000,- kroner, og politikere og administrasjon og resten av lokalsamfunnet viste vilje til å støtte prosjektet.

Selskapets første daglige leder, Tormod Melnæs, tiltrådte 1.august samme år. I startfasen byttet senteret navn fra Askim småbedriftssenter til Askim Bedriftsenter. Det første året ble det tatt kontakt med Electrolux angående Norlett-lokalene, som fortsatt stod tomme etter nedleggelsen i 1984. Norlett forsøkte i to år å aktivisere lokalene, men det skjedde lite før Askim Bedriftsenter A/S tok over. Avtalen ble at Askim Bedriftsenter skulle stå for fremleie av lokalene til småbedrifter, mens Electrolux selv skulle leie ut til større selskaper. Den 6.mai kjøpte Askim-bedriften Glava AS lokalene, og ble formelle eiere den 1.juni samme år.

aftenposten1986-297x460Askim Bedriftsenter ble ansatt som forretningsførere og disponerte 25.000 kvadratmeter. Av store bedrifter som kom inn i senteret kan nevnes Scandinavian Garment Service (3.800 kvm), Norsk Luma og Norchoklad. I august 1987 var 30 leiekontrakter inngått. Av disse var 19 nyetableringer i Askim, og det var 140 sysselsatte (hvorav 90 nyetablerte arbeidsplasser). Også Tormod Melnæs syntes søkningen til senteret var over all forventning.

Når vi kom inn på 1990-tallet begynte vi etter hvert å jobbe med alle kommunene i Indre Østfold. Vi ble et utviklingsseselskap for hele Indre Østfold-regionen.

I overgangen til år 2000 overtok vi Østfold Bedriftsrådgivning AS og ble Østfold Bedriftsenter AS. Da begynte vi for alvor å jobbe med gründere og bedriftsutvikling over hele Østfold.

Og det er omtrent slik du kjenner oss i dag.

For å beskrive vår utvikling, lar vi selskapets første administrerende direktør og næværende styremedlem, Tormod Melnæs, fortelle. Det begynner etter sommerferien i 1986:

Første dag på jobben

overtarobr-460x373 Alltid spennende med ny jobb, og dette var nesten litt ekstra. Askim Småbedriftsenter as var stiftet i februar 1986, og nå mandag den 4. august møtte jeg til min første arbeidsdag. Hvor selskapet skulle lokaliseres var ikke bestemt, så inntil videre fikk jeg låne et møterom i Askim rådhus som mitt kontor. Selskapet var på alle måter nytt, det var det første i sitt slag i Norge, stiftet etter mønster av tilsvarende selskaper ute i Europa og USA, og ingen hadde vel helt klart for seg hvilke arbeidsoppgaver vi skulle ta fatt på.

For nærmest å komme i gang fikk jeg overlevert en liste med 35 navn. Personer som i en spørreundersøkelse utført av Statens Teknologiske Institutt hadde svart positivt på spørsmål om de ønsket å starte egen virksomhet i Askim. Jeg kontaktet alle i tur og orden, men med svært nedslående resultat. Mange husket ikke at de i det hele tatt hadde svart, noen hadde flyttet, giftet seg, fått ny jobb osv, og en eller to var fortsatt i tenkeboksen; skulle de begynne for seg selv eller ei. Et kanskje skuffende resultat, men var det 35 interesserte for ett år siden, er det sikkert nye 35 nå, da gjelder å finne tak i disse nye ”gründerne”.

Beslutningen om å starte egen virksomhet med den risiko og det ansvar dette innebærer er ingen liten beslutning. Veien til økonomisk uavhengighet og suksess vil ofte måtte gå via lange arbeidsdager, press på familiesituasjonen, dårlig økonomi, osv. og de fleste lykkes ikke, kommer i det hele tatt ikke i gang, og mange må gi seg, men sitter igjen med regningen. Samtidig er det samfunnsmessig av den største betydning at noen, jo flere jo bedre, tar denne sjansen, for å sikre sysselsetting og økonomisk vekst og utvikling.

Det var her Askim Småbedriftsenter skulle bidra. Hjelpe gründere og også mindre bedrifter med tilrettelagte lokaliteter, hjelp med kontorteknisk forhold, og kunne gi råd og veiledning av mer bedriftsøkonomisk karakter. Vi skulle være et drivhus for bedriftsetablering.

Nå gjaldt det å finne de nye 35 gründerne, ja ikke bare 35, men 135 eller 350. Tanken var at dersom 10% lykkes med sine idèer om egen virksomhet, ja da var det om å gjøre å komme i kontakt med flest mulig. 10% av 350 idèer var 35 nye bedrifter, 10% av 35 var bare 3-4 nye bedrifter, med andre ord, jo mer tiltrekning vi kunne skape til vårt drivhus, jo bedre resultater ville vi kunne oppnå.

Nå er næringsutvikling eller bedriftsetablering ingen enkel sak. De som ikke lykkes vil kanskje ha behov for noen eller noe å skylde på, vi kunne stå laglig til for hugg. Og på den andre siden vil de som riktig får det til, kanskje ikke uten videre ønske å dele suksessen med oss. Og hvem ville betale for disse tjenestene når 90% eller mer av vår rådgivning kanskje resulterte i ingenting!

De første årene i jobben

Med dette idègrunnlaget fikk bedriften utvikle seg. Vi endret fort navn fra Askim SMÅbedriftsenter, til kun Askim Bedriftsenter. De fleste som tok kontakt ønsket nok ikke først og fremst å bli assosiert med noe ”SMÅ” eller ”lite”, for den enkelte gründer var egen idè og planer av stor viktighet, det måtte vi respektere, også gjennom vårt eget firmanavn.

Askim Bedriftsenter As etablerte seg høsten 1986 i de tidligere Norlett-lokalene. Her kunne vi i samarbeide med eierne (første Electrolux Norge AS, men fra sommeren 1987 med Glava AS) tilby lokaler av god kvalitet og til nær sagt et hvert formål. Kantine, møterom, resepsjon, osv osv., alle fasiliteter som etablerte virksomhet hadde, det kunne vi tilby også de helt nyetablerte virkomhetene. Vi startet opp med faste etablererkurs, etablerte nettverk og samarbeid i alle retninger; mot kommunene i regionen, fylkeskommunen, skoleverket, lokale og regionale næringsforeninger, NHO og LO. Alt i den hensikt og skape interesse for vårt drivhus, og for å tiltrekke oss gründeren så vel som etablerte bedrifter. Formålet var å bidra til økt sysselsetting lokalt, å virkeliggjøre vår egen visjon: ”samfunnsmessig og økonomisk positiv næringsutvikling”.

Mange fulgte etableringen av Askim Bedriftsenter as med interesse. Stortingets næringskomite kom på besøk, Næringsministrer Finn Christensen stod etter hvert for den formelle åpningen av bedriftsenteret, og næringskonsulenter og institusjoner fra mange steder i hele Norge kom på befaring til Askim. Og media viste stor interesse for selskapet. Dagens Næringsliv, Aftenposten, NRK og ikke minst tre lokale aviser fulgte med stor interesse våre ulike initiativ.

Etter hvert ble eiergrunnlaget til selskapet utvidet. Alle kommuner i regionen kom inn som eiere, sammen med lokale spare- og forretningsbanker. Selskapet opparbeidet seg etter hvert en viss posisjon innen næringsutvikling, slik at også det statlige SND kom inn på eiersiden og fikk styreplass.

Årene som kommer

Selskapet kunne i starten tilby sine kunder bruk av sentralbordtjenester og telefaks, lån av kopieringmaskin eller overheadprojektor. Nå etter 30 års drift er omgivelsene fundamentalt endret på mange områder. Telefaks har gått av moten, internett og epost er tilgjengelig overalt og til alle tider. Kopieringsmaskinen er skriver og skanner, og en hver er sin egen sekretær. Mobiltelefonen som vi ikke kjente til i 1986, kan nå kommunisere med alt og alle til en hver tid. Og veiforbindelsen til Oslo E 18 er snart fullført som 4 felt motorvei, og befolkningsveksten i regionen er betydelig. Arbeidsledigheten er lav, og lokalsamfunnene fungerer godt.

Askim Småbedriftsenter AS er etter 30 års drift blitt Østfold Bedriftsenter AS. Selskapet driver sin etablererveiledning i hele Østfold, samtidig som det videreutvikler sitt nettverk og sitt virkeområde.

Men selskapets grunnleggende idè er ikke endret, og samfunnets behov for grûndere og nye bedrifter er ikke blitt mindre. Bedriftenes levetid er blitt kortere, hvilket betyr at vi trenger et økt antall nyetableringer for å holde sysselsetting og utvikling på et tilstrekkelig nivå. I dette perspektivet er behovet for våre tjenester ikke blitt mindre, men større. Vår ambisjon er å være synlig tilstede i dette landskapet mellom næringsliv og offentlig forvaltning, og være det drivhuset som var vår grunnleggende idè.