Loading...

Østfold Bedriftsenter

Ledende på næringsutvikling i 30 år

Om Oss

Da Østfold Bedriftsenter AS ble etablert i 1986 skrev Aftenposten at dette var den første næringsparken i Norge. I 2009 gikk vi i gang med den første fylkesdekkende etablerer-veiledningstjenesten i Østfold. I 30 år har vi vært ledende på næringsutvikling, og det er vår målsetting å være ledende de 30 neste årene også; for samfunnet og næringslivet.

18

kommuner

382

Bedrifter

107

års erfaring i bransjen

Forretningsutvikling

Østfold Bedriftsenter AS har bred erfaring med forretningsutvikling for små og mellomstore bedrifter. Denne kompetansen kan du dra nytte av. Mange nyetablerte bedrifter og mindre virksomheter som har vært i drift en stund opplever at det er vanskelig å selge nok varer/tjenester og å få regnskapene til å vise plussresultater. Her kan vi være til hjelp. Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat for å lære mer om vår arbeidsmetodikk og hvordan vi kan hjelpe deg til å oppnå bedre lønnsomhet.

 

Vår visjon

Vår visjon er at vi skal være førstevalget for næringsliv og offentlig sektor ved nyetableringer, forbedringsprosesser, restruktureringer, omstillinger og kompetanseutvikling. Trenger du hjelp innenfor områdene ledelse, markedsføring eller økonomistyring kan vi sannsynligvis hjelpe deg, enten selv eller ved hjelp av vårt nettverk av rådgivere. Ta en prat med oss!

Vi kan bidra med:

Styrerepresentasjon

Herunder også bistand til god corporate governance.

Rekruttering av nøkkelpersoner

Vi vet hva som kreves!

Bistand og tiltakspakker

Spesielt for bedrifter i omstillingsprosesser.

Verdifastsettelse og salg

Vi har god kompetanse innen generasjonsskifte i virksomheter.

Utredninger

Vi utreder blant annet selskaps- og eierstruktur.

Management-for-hire

Blant annet CEO, CFO, CMO m.m. på midlertidig basis.

Nettverkstjenester

Spesielt i skjæringspunktet mellom privat og offentlig sektor.

Tett oppfølging

Vi ønsker at dere skal lykkes!

Etablererservice Østfold

Vi har for Østfold Fylkeskommune bygget opp og tidligere drevet Etablererservice i Østfold. Har du allerede startet, men er usikker på veien videre, er du fortsatt velkommen og vi skal hjelpe deg med å gjøre overgangen fra idé til realisering så enkel og kort som mulig.

Næringsfaglig vurdering

For NAV Østfold er vi gjennomfører næringsfaglige vurderinger.

Gründere

Siden starten for 30 år siden har vi jobbet med bedriftsetableringer. Over denne perioden har vi utviklet en sterk kompetanse som vi i dag benytter til å hjelpe gründere.

Nettverk

Gjennom 30 år med bistand til gründere har vårt nettverk vokst seg stadig større. Vi kan i dag stolt si at vi kjenner og samarbeider med alle miljøer som jobber med gründere på Østlandet.

Bedriftsrådgivning

Gjennom de 30 årene vi har jobbet med bedriftsetableringer og gründervirksomhet har vi jobbet mye med forretningsutvikling i små bedrifter. Det gjør vi fortsatt. Mange nyetablerte bedrifter og mindre virksomheter som har vært i drift en stund opplever at det er vanskelig å selge nok varer/tjenester og å få regnskapene til å vise plussresultater. Her kan vi være til hjelp. Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat.

A budget tells us what we can’t afford, but it doesn’t keep us from buying it.
William Feather

Næringsutvikling

Vi har siden starten i 1986 jobbet mye mot offentlig sektor. I skjæringspunktet mellom offentlig sektor og privat næringsliv har det vist seg at det ofte er behov for et bindeledd. Denne rollen har vi ofte tatt for å få fart på næringsutviklingen i et område.

Vi gir også rådgivning knyttet til gründere og bedriftsetableringer. Dette har vært en av våre viktigste oppgaver de siste 30 årene. Våre kunder er kommuner, fylkeskommune og andre kommunale, fylkeskommunale eller statlige organer.

Med hovedkontor i Askim og avdelingskontor i Sarpsborg har vi hatt bena godt plantet på jorda, bokstavelig talt.

Gjennom årene har vi jobbet mye mot landbruksnæringa, og spesielt med de som ønsker å starte annen type næring enn ren landbruksproduksjon på gården. Vår erfaring med gründere generelt, har derfor også kommet landbruket til gode. Vi har også jobbet med mange prosjekter innenfor landbruket. Vi har hele tiden hatt ett nært og godt samarbeid med landbrukskontorene rundt om i kommunene.

Vi har vært prosjektleder for mange prosjekter der Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret.

For NAV har vi over en tiårsperiode vært en samarbeidspartner innenfor såkalte næringsfaglige vurderinger. Vi har også arrangert mange etablererkurs for NAV Østfold.

Østfold Bedriftsenter AS har nå i 30 år jobbet med næringsutvikling for kommunene i Østfold.

Våre suksesser

Vi har hjulpet en rekke bedrifter opp gjennom årene.
Her kan du lese om noen av bedriftene vi har vært så heldige å få samarbeide med!

Øyvind Strand, Temco
Øyvind Strand, Temco
Det å samarbeide med Østfold Bedriftsenter har gjort at jeg har kommet meg på riktig spor, raskere. Med råd og god veiledning har jeg unngått å spore av. Det har i bunn og grunn vært et veldig motiverende samarbeid. (…)
PRATERIET SPRÅKSENTER AS
PRATERIET SPRÅKSENTER AS
Østfold Bedriftsenter har motivert oss og hjulpet oss til å strukturere oss i oppstarten. Samarbeid og rådgivning underveis har vært til stor hjelp for oss. (…)
Kjetil Berger, Ørje Dyreklinikk
Kjetil Berger, Ørje Dyreklinikk
Få med deg noen du stoler på, enten som støtte eller partner. Utfordre deg selv på forretningsidéen. Bruk tid på en gjennomarbeidet forretningsplan. Vær ærlig mot deg selv og dine kontakter.
Our incomes are like our shoes; if too small, they gall and pinch us; but if too large, they cause us to stumble and to trip.
John Locke

Utdannet som intern- og operasjonell revisor fra BI. 30 år i staten, med oppgaver innen logistikk, IKT, drift, og som internrevisor. Langt fartstid i Posten Norge AS, samt i Skatteetaten og Norges Forskningsråd.

nils@bedriftsenteret.no
69 70 13 20 / 95 90 81 28

Nils Petter Hauge
Rådgiver

Som leder av Østfold Bedriftsenter er det forfriskende å kunne benytte min erfaring innenfor salgsledelse og daglig ledelse til å hjelpe små- og mellomstore bedrifter til å lykkes. Det er en ekstra hyggelig bonus å også kunne utvikle lokalsamfunn.

carsten@bedriftsenteret.no
97 08 60 10

Carsten Sørlie
Daglig leder / Rådgiver

Britt Elisabeth Nybråten kommer fra bank og har vært tilknyttet Østfold Bedriftsenter siden 1993. Hun betjener resepsjon og sentralbord, samt at hun har ansvar for kontordriften.
britt@bedriftsenteret.no
+47 69 81 75 00  /   69 70 13 20

Britt Nybråten
Administrasjon

Økonomiutdannelse fra BI. Han har bred arbeidslivserfaring, bl. a fra tjenesteproduksjon, salg og markedsføring, HR og kvalitetssikring av tjenester. Har jobbet i ledende posisjoner innen bransjene vakt-, alarm- og redningstjenester, og har vært daglig leder i ulike bedrifter innen bemanningstjenester og industriservice.

Øyvind Vestby
Rådgiver
Ring oss
970 86 010
ADRESSE
Rådmann Siras vei 1

1712 Grålum

E-Post
post@bedriftsenteret.no

Alle feltene må fylles ut.
Åpne kart for Sarpsborg
Lukk
Åpne kart for Askim
Lukk